ING_37571_03825

Sjelesorg = omsorg for sjelen

Ventil er et samtaletilbud for unge voksne. Her møter du prester og diakoner som har tid til deg og har taushetsplikt. Tilbudet er gratis.